VAKTMESTER

Våre profesjonelle vaktmestere tilbyr tilsyn og vedlikehold av eiendom, bygninger, fellesarealer og uteområder

Vaktmestertjenesten består blant annet av følgende tjenester:

  • Vedlikehold av eiendom og bygninger
  • Avfallshåndtering (rydding, kasting, bortkjøring)
  • Snøbrøyting, strøing, fjerning av is på gateplan og tak
  • Gartner med klipping av plen, beskjæring av busker og trær, beplanting, vanning
  • Ettersyn av tekniske installasjoner som vann-, brann- og ventilasjonsanlegg
  • Trappevask, fasade- og vindusvask
  • Rengjøring av garasjeanlegg, gårdsplasser og uteområder
  • Koordinering av elektrikere, rørleggere og annet fagkyndig arbeid

I tillegg til å ta ansvaret for små og store vedlikeholdsoppdrag er våre vaktmestere opptatt av forebyggende vedlikehold og har en tett dialog med oppdragsgiver hvor vi anbefaler tiltak som bør iverksettes.

Vaktmesterne hjelper også gjerne med mindre oppgaver som møbelmontering, småreparasjoner og oppheng av hyller eller liknende.