VAKTMESTER

Gjennom vår vaktmestertjeneste tilbyr vi tilsyn og vedlikehold av eiendom, bygninger, fellesarealer og uteområde

Vaktmestertjenesten består blant annet av følgende tjenester. 

  • Avfallshåndtering (rydding, kasting, bortkjøring)
  • Snøbrøyting, strøing, fjerning av is på gateplan og tak
  • Gartner med klipping av plen, beskjæring av busker og trær, beplanting, vanning
  • Ettersyn av tekniske installasjoner som vann-, brann- og ventilasjonsanlegg
  • Koordinering av elektrikere, rørleggere og annet fagkyndig arbeid.

I tillegg til å ta ansvaret for små og store vedlikeholdsoppdrag er våre vaktmestere opptatt av forebyggende vedlikehold og har en tett dialog med oppdragsgiver hvor vi anbefaler tiltak som bør iverksettes.

Vaktmesterne hjelper også gjerne med mindre oppgaver som møbelmontering, småreparasjoner og oppheng av hyller eller liknende.