RENHOLD

Vi tilbyr profesjonell rengjøring til bedrifter, butikker, restauranter og private hjem. VI tilbyr blant annet vindus- og fasadevask, trappevask, vask av lokaler, fjerning av tagging, m.m..

Majorservice tilbyr en rekke renholdstjenester for bedrifter, sameie, borettslag, butikker, restauranter, samt private hus og hjem

FASADE OG VINDUSVASK

NÆRINGSLOKALER, TRAPPEVASK, M.M..

GARASJE, GÅRDSPLASSER, FORTAU

EN RENERE HVERDAG

Våre profesjonelle rengjører utfører jobben raskt og effektivt og kommer til faste avtale tider. 

Majorservice er opptatt av å ivareta miljøet og benytte utelukkende miljøvennlige produkter i sitt renholdsprogram. Vi sikrer også gjenbruk av forbruksartikler (svamper, kluter, etc.) ved å vaske de etter bruk samt levere alt av plast og papir til gjenvinning.