UTLEIEFORVALTNING


UTLEIEFORVALTNING SOM SIKRER OPTIMAL AVKASTNING OG GODE LEIEFORHOLD


Majorservice tilbyr en profesjonell håndtering av en rekke utleietjenester som sikrer optimal avkastning og gode leieforhold. Våre tjenester omfatter blant følgende:


Vasking, rydding, styling og anbefalte utbedringer før visning som vil bidra til øke boligens verdi.

Vaktmester og vedlikeholdstjenester for løpende vedlikehold og utbedringer sikrer god driftsøkonomi og fornøyde leietagere

Utarbeide annonse, fotografering, annonsering, screene potensielle leietagere og avholde visninger. 

Våre renholdstjenester omfatter  inn- og utflytting samt fast renhold av utleieenhet til faste avtalte tider med leietager,

Dialog med potensielle leietagere, sjekke referanser og utarbeide kontrakt med opprettelse av depositumkonto.

Når dine leietagere skal flytte inn eller ut bistår vi i hele flytteprosessen med pakking, flytting og lagring.